United Nations

OM OSS

Nytt ledarskap som ger resultat för vår gemenskap

Mänskliga rättigheter och acceptans är grunden för vår organisation

Vår vision:


World Roma Federation föreställer sig ett samhälle där romer behandlas med värdighet och respekt, tillhandahålls lika rättigheter utan diskriminering och erkänns som en nation med särskild identitet, inte bara en etnisk grupp.


Vårt uppdrag:


Vårt uppdrag är att sprida medvetenheten om de brutaliteter och orättvisor som romska samhället står inför. Vi vill låta världen veta om hur romer är Europas största etniska grupp men fortfarande anses vara en minoritet.


Vårt uppdrag består av två huvudmål:


Humanitära mål:


Att främja humanitära aktiviteter för romersamhällets välfärd genom att bekämpa hemlöshet, tillhandahålla mat, hälso- och sjukvård och utbildning i ett försök att höja deras för närvarande fruktansvärda levnadsförhållanden.


Politiska mål:


För att främja lagstiftaren för att acceptera romersamhället och få dem det erkännande de förtjänar genom att presentera vår dagordning inför FN, Europeiska unionen, USA: s utrikesdepartement samt centrala och lokala regeringar där romerna bor.

17908689403049981
17896063897128627
17909122777041733
17906797330009795
17895391318108960
17891968360086366
17908564993001991
17908734718030805
17909095984025036
17868262450196105
17898350068108000
17961732412069238
17881278700228703
17893903984224413
17891872792278034
18010145371022421
17913830635292915
17847200803381122
17970196753228254
17845269520736672
18039636925219458
18062637241196164
17914211092380824
68468647_2910165505721157_52109662927517
29314259_1874496315954753_20755104309328
73231632_3077711992299840_36230847527701
72564150_3077702392300800_26650043192872
72397966_3077692075635165_90201458065895
72465864_3077697905634582_63611422738743
72035981_3065796053491434_84837780371233
gitano-png-4.png
UN-Photo-Eskinder-Debebe.jpg
gitano-png-4.png