HMRP1.jpg

HITELESEN A MAGYARORSZÁGI ROMÁKÉRT PÁRT

 

MEGYEI ELNÖK  

BELÉPÉSI NYILATKOZAT 

Alulírott kijelentem, hogy a Hitelesen a Magyarországi Romakért Párt alapító  

okiratát ismerem, azzal azonosulni tudok és elfogadom. Vállalom, hogy a HMRP céljainak és  programjainak megvalósítását közéleti tevékenységemmel támogatom, abban minden tudásommal  segítem.  

Aláírásommal kinyilvánítom, hogy a párt megyei elnoke / kívánok lenni. 

KÉRJÜK AZ ALÁBBI ADATOKAT NYOMTATT BETŰKKEL KITÖLTENI! 

Thanks for submitting!