Mentoravtal

Relation

Du har frivilligt ingått ett mentorförhållande. Som mentee kommer du att använda mina erfarenheter för att främja utbildningen av andra romska ungdomar.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Du samtycker till att försöka arbeta grundligt med eventuella kommunikationsutmaningar eller relationskonflikter som kan uppstå under relationen, men förstår att vi kan avsluta denna relation när som helst genom att kontakta programkoordinator.

Du kanske eller kanske inte matchas med en annan mentor.

Sekretess

Du förstår att sekretess är avgörande för att utveckla ett förtroendefullt mentorförhållande. Följaktligen godkänner vi att sekretessen för den person och affärsupplevelser som vi delar med varandra. Dessutom förstår vi att vi båda kommer att upprätthålla samma standard för konfidentialitet.

Tid engagemang

Vi åtar oss att arbeta tillsammans så mycket som möjligt, tillsammans skapar vi långsiktiga och kortsiktiga mål för att göra vår tid meningsfull och produktiv. Jag förstår och godkänner villkoren på den här sidan.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Du godkänner att din elektroniska signatur är den lagliga motsvarigheten till din manuella signatur på detta avtal. Genom att välja "Jag accepterar" samtycker du till att vara juridiskt bunden av detta Avtals villkor.

Bekräftelse

Tack för din efterlevnad