OLASZLISZKA HÅLLBAR UTVECKLINGSPROJEKT

WRFSDG.jpg
Uppföljning och mobil matskaffebesök - 20 mars 2021:

Som du kan se besökte teamet Olaszliszka idag och förse romska bosättningen med donationer som mat, kläder, hemreparationsmaterial och mer! Bra arbetsteam!

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Dessutom deltar invånarna aktivt i integrationsprogrammet och har börjat med saneringen och förbereder sig för nästa fas.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Borgmästaren har upprättat kommunikation med vårt team och samarbetar fullt ut med vårt team samt de önskemål vi har gjort. Vi vill tacka borgmästaren för hans samarbete och gästfrihet som han har visat vårt team under deras besök.

163187413_5175846209153064_2386631604773
163187413_5175846209153064_2386631604773

162699238_5175842875820064_4408506765549
162699238_5175842875820064_4408506765549

160664529_5175844669153218_1551089656463
160664529_5175844669153218_1551089656463

163187413_5175846209153064_2386631604773
163187413_5175846209153064_2386631604773

1/16

Historia:

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Vårt team informerades om en 4 meter hög mur i byn som ligger i slutet av en Roma-bosättning. När vi fick veta denna mur skickade vi vår delegation till staden för att intervjua invånarna, se levnadsförhållandena och genomföra en utredning.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Tyvärr har den rapport vi fått fått oss mycket sorg. Vi har lärt oss att byborna lever i fattiga levnadsförhållanden och bara har ett badrum, kök och 2 tvättmaskiner för 40 hushåll. Dessutom är anläggningen längre bort från hemmet vilket gör det svårt för mödrar med små barn att bada dem vid dåligt väder, särskilt i kalla temperaturer.

Vid ytterligare utredning har vi också upptäckt att byn fick motsvarande 2,6 miljoner dollar som var avsedda att användas för förbättring av Roma-bosättningen. Tyvärr är det befintliga komplexet inte nära värdet på 2,6 miljoner dollar och vi har inte hittat några bevis för att finansieringen används för att förbättra bosättningen.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Den byggda väggen har också skapat många problem. Vi ansåg att det är en uppenbar handling av diskriminering och segregering. Det finns inte bara moraliska och juridiska problem med muren, utan också många strukturella faror.