Program för humanitär nödhjälp

Roma bosättning i Madžari, Nordmakedonien, Skopje

Idag lanserar vi en kampanj för att öka medvetenheten och stödet för 80 familjer (500 personer) som bor i omänskliga och ohälsosamma förhållanden i Makedonien. Situationen i vilken dessa familjer tvingas ge efter för är obestridlig. Mer behöver göras för att avhjälpa och ge tillfällig lättnad tills COVID-pandemin är dämpad i regionen.

Romafamiljerna lever för närvarande utan följande:

 • Inget rent vatten

 • Ingen mat

 • Ingen värme eller el

 • I provisoriska hem

 • Har inget stöd eller röster inom regeringen för att underlätta något standardprotokoll för bestämmelser eller lättnad.

Idag ber Världs romafederationen sina beskyddare och anhängare om hjälp. För att svara på det olämpliga svaret i regionen har vi utvecklat ett humanitärt akutprogram för denna bosättning.

Vi behöver all hjälp vi kan få!

Skicka ett e-postmeddelande till oss om du kan hjälpa till med något av föremålen eller uppgifterna i följande lista.

 

Omedelbara behov:

 • Volontärarbetare

 • Entreprenörer som hjälper till med borttagning av skräp och skräp

 • Finansiering för:

 1. Tillräckligt skydd

 2. Sängar

 3. Rent vatten för dusch

 4. Matlagningsanläggning

 5. Mat & dricksvatten

 6. Kläder

INSTRUKTIONER FÖR BANKTRÅD

Företagsnamn World Roma Federation

Gatuadress Rond Point Schuman 6

Staden Bryssel

Land: Belgien

Postnummer: 1040

IBAN: BE91 7310 4548 3776

Valuta: EURO

Banknamn: KBC Bank NV

Bankadress: SQUARE SCHUMAN N 4 1040 BRUSSEL

BIC: KREDBEBB